To bylo hlavním bodem jednání hejtmanky a krajských radních s novými i staronovými starosty z některých měst a obcí na Karlovarsku.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová vyzvala starosty, aby projekty připravené k realizaci zasílali na kraj, kde by měl vzniknout přehledný investiční plán, na základě kterého by měly jít do našeho strukturálně postiženého regionu dotace z programů vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy.

„Budeme projekty prosazovat společně. Právě proto chceme mít na krajském úřadě tým, který bude mít na starosti právě naplňování programu Restart a uskutečnění projektů z našeho kraje,“ uvedla hejtmanka.

Dále starostům představila krajské dotační programy, ze kterých obce mohou čerpat prostředky například na zvelebení obecních prostranství, na pořízení Senior Expresu, či na opravy místních komunikací.

Dalším zajímavým bodem setkání bylo představení projektu nového krematoria, které by mělo vzniknout v katastru obce Doupovské Hradiště. Starostka obce Jarmila Bošková ukázala starostům studii a komentovala celý záměr, který hodlá obec financovat z větší částky vlastními prostředky.

„Máme samozřejmě přislíbenu i finanční podporu kraje, nicméně počítáme s tím, že na stavbu krematoria využijeme peníze, která má obec z provozu skládky. A tyto peníze chceme smysluplně využít,“ uvedla Jarmila Bošková s tím, že obec musí nejprve zpracovat nový územní plán a projekt.

„Počítáme s tím, že stavba začne v roce 2020 a náklady odhadujeme na zhruba třicet milionů korun,“ dodala starostka.

I přes tento záměr ale hejtmanka kraje zdůraznila potřebu obnovit provoz krematoria v Karlových Varech, neboť se domnívá, že tyto služby musejí mít obyvatelé zajištěnu ve svém kraji.

„Věřím, že nové vedení města Karlovy Vary učiní takové kroky, aby toto zajistilo,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Během setkání se starosty přišla řada i na petici ohledně otevření letecké školy v Karlových Varech a závěr patřil otázkám zdravotnictví.

Vedení Karlovarského kraje informovalo starosty o investičních akcích, které probíhají v karlovarské a chebské nemocnici, které mají za cíl zlepšit péči o pacienty, nabídnout moderní zázemí zdravotníkům a přispět ke stabilizaci zdravotnického personálu.