Původně to mělo být pouze šestadvacet studentů, ale nyní je jich šedesát tři. Ti všichni obdrží od Karlovarského kraje stipendium na studia. A nijak malé. Studenti bakalářských a magisterských oborů mohou získat až 25 tisíc korun ročně. Tedy pokud po ukončení studií zůstanou pracovat v Karlovarském kraji. A to každý rok, za něž příspěvek obdrželi. Do této doby se ale nebude započítávat například mateřská dovolená nebo doba, kdy budou dostudovaní mladí lidé evidovaní na úřadu práce.

„Pokud podmínky nesplní, budou muset peníze kraji vrátit. Na to budou mít deset let," vysvětlil novinku už v srpnu Václav Sloup (KSČM), krajský náměstek pro školství.

Kraj původně uvažoval, že stipendia obdrží maximálně pětadvacet studentů, na něž vyčlenil částku milion šest set tisíc korun. Jenomže zájem předčil očekávání a přihlášky se jen hrnuly. „Celkem zažádalo šedesát sedm vysokoškoláků, podmínky splnilo ale šedesát tři," uvedl náměstek Miloslav Čermák (ČSSD). Což vedení kraje zaskočilo, protože projekt byl nastaven tak, že pokud bude zájem vyšší, budou zájemci o stipendia losovat. „Rozhodli jme se, že finanční příspěvek poskytneme všem zájemcům. Sice nás to vyjde o 921 tisíc korun více, ale nechceme nikoho zklamat," vysvětlila změnu krajská náměstkyně Eva Valjentová (KSČM). Navýšenou částku musí ale odsouhlasit krajské zastupitelstvo.

Stipendia pro vysokoškoláky zavádí kraj proto, že v Karlovarském kraji je minimum vysokoškolsky vzdělaných lidí.

„Podíl 7,2 je velmi zarážející. Jsme na poslední příčce v republice," uvedl náměstek Sloup.

Karlovarský kraj se s tímto problémem potýká dlouhodobě. Řada mladých lidí, kteří odešli studovat do jiných měst, se už zpět do měst v regionu většinou nevrací.

A to chce vedení kraje nabídnutými příspěvky na studia změnit. Proto také zatím kraj neomezil strukturu žadatelů o stipendia. Rozhodnutí, zda je obor, který si zvolili, v kraji uplatnitelný, tak zůstalo na studentech.

O stipendia zažádalo podle náměstka Čermáka například pět strojařů, šestnáct právníků či osmnáct ekonomů. Kraj ale velmi stojí o studenty, kteří si zvolili obory s technickým zaměřením. A každý žadatel, který příspěvek obdrží, musí podepsat závaznou smlouvu.

„Po roce plánujeme, že celý projekt vyhodnotíme a zvážíme případnou změnu pravidel," nastínila další postup náměstkyně Eva Valjentová. Karlovarský kraj také počítá s tím, že o program by mohli projevit zájem i zaměstnavatelé. Pak by mohl vzniknout fond, odkud by se tyto studijní příspěvky čerpaly. Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného (ČSSD) jde o první krok, který může kraj pro návrat vysokoškoláků do regionu učinit.

„Dalším musí být zapojení firem. Proto chceme podepsat memorandum s hospodářskou komorou o tom, že bude aktivně pro vysokoškoláky hledat místa a vytvářet je," dodal Novotný.