„Už v minulosti jsme využili tento ekologický a úsporný způsob údržby travnaté plochy v areálu krajských institucí. Letos se nám tedy podařilo vypůjčit si tři ovečky, jež budou spásat trávu na pozemku, který patří Ministerstvu spravedlnosti ČR a o který se úřad stará do doby, než jej ministerstvo využije například ke stavbě budovy krajského soudu. Plocha o výměře asi jednoho hektaru je samozřejmě oplocená a budeme se snažit o zvířata pečovat tak, aby jim nic nechybělo," uvedla ředitelka krajského úřadu Martina Vránová.

Ovce budou pomáhat s likvidací travnatého porostu do října, pak se vrátí zpět k majiteli. „Věřím, že se zejména pro malé návštěvníky hřišť poblíž krajských budov stanou ovečky zpestřením, nicméně všechny prosíme, aby ovce nekrmili, o zvířata bude skutečně dobře postaráno," dodala Vránová. Krajský úřad v současnosti zajišťuje v areálu krajských institucí, mezi něž patří sídla hasičského záchranného sboru, zdravotnických záchranářů i krajské knihovny, údržbu 7,2 hektaru zatravněných ploch.