Směr této snaze dala první schůzka vedení kraje se zástupci městských policií, Policie České republiky a zdejších neziskových organizací, které lidem bez střechy nad hlavou pomáhají. Podle odhadů jich v regionu žije přibližně tisíc.

Prvním krokem by mělo být zpracování studie aktuální situace. Hejtmanství oslovilo odborníka z katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, který už mapoval stav v oblasti bezdomovectví pro město Plzeň. „Pokusíme se řešit situaci v rámci celého kraje. A to i z toho důvodu, že lidé bez střechy nad hlavou se mezi městy a okresy přelévají. Strategie by měla nastínit logický postup, jak pracovat s těmi, kteří se ocitli na okraji společnosti. Je jich odhadem až tisíc, což není málo. Bývá s nimi spojeno páchání trestné činnosti, různé druhy závislostí nebo opilecká agresivita, jejímž terčem se po převozu do nemocnice bohužel stává zdravotnický personál," řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jakub Pánik. Ten si zároveň pochvaluje spolupráci se strážníky městské policie v Karlových Varech a v Sokolově, kteří bezdomovce pod vlivem alkoholu začali častěji vozit k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově místo na ošetření do nemocnice.

Dobře v kraji s bezdomovci pracují neziskové organizace, které nabízejí různé druhy pomoci ubytování v azylových domech a noclehárnách, denní nízkoprahová centra, terénní programy. Zástupci policie a neziskovek se na prvním společném jednání shodli, že v kraji chybí centrum substituční terapie pro drogově závislé a nedostatečně rozvinutá je psychiatrická péče. Plánovaná Centra duševní péče zatím nemají vyjasněné financování a personální zajištění.

Typickými bezdomovci jsou lidé závislí, zadlužení, po prodělaných životních traumatech, bez motivace a se zdravotními potížemi. „Většina z nich je schopna a ochotna podřídit se nastavenému přísnějšímu režimu charitativních organizací, aby mohli nocovat v azylových domech. Menší část zhruba 20 procent z nich ale z bezpečnostního pohledu vyvolává až 80 procent problémů," uvedl Jakub Pánik. Podle odborníků také chybí užší spolupráce mezi subjekty, které s problematikou bezdomovectví mají co do činění. Práce na strategii a strategie samotná by mohly tento nedostatek odstranit. Součástí koncepce bude také definice pojmu bezdomovec a zmapování počtu lidí bez střechy nad hlavou v kraji. K přípravě koncepce budou v dalším kole přizváni například i zástupci zdravotnické záchranné služby (provozuje jedinou protialkoholní záchytnou stanici v kraji, a to v Sokolově), vězeňské služby, kurátoři a psychiatr.