„Regionální rada odsouhlasila návrh Karlovarského kraje na prodloužení termínu ukončení realizace projektu centralizace lékařské péče v karlovarské nemocnici z 15. října na 18. listopadu," uvedl krajský náměstek pro zdravotnictví Jakub Pánik (ČSSD). Díky tomu je možné prodloužit dodavateli termín dokončení stavby o přibližně tři týdny, tedy do 6. listopadu.

„Tak by se mohlo stavební firmě podařit dohonit zdržení, které způsobil například nález azbestu po odkrytí střechy jednoho z objektů. Navíc kraj bez problémů dodrží podmínky smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Severozápad. Projekt by měl podle informací zhotovitele být do poloviny listopadu dokončen," doplnil náměstek. Náklady na projekt činí přes 121 milionů korun.

Dotace z ROP Severozápad dosahuje asi 85 milionů, zbývající část tvoří podíl Karlovarského kraje. Centralizace lékařské péče v karlovarské nemocnici zahrnuje rekonstrukci a dostavbu stávajícího pavilonu B.

Do tohoto objektu by se po ukončení stavebních prací měly v závěru letošního roku přestěhovat dětské oddělení, ambulance i lůžková část ORL a infekční oddělení. S předstihem došlo k přestěhování lůžkové části chirurgie B muži, která je nyní dočasně umístěna ve třetím podlaží budovy C, aby stavební práce neměly dopad na pacienty. Dále projekt zahrnuje přístavbu jednoho patra pro infekční oddělení nemocnice nad částí pavilonu B a také nástavby pro ORL.

„Pacientům i zdravotníkům tak budou namísto nevyhovujících a zastaralých budov sloužit moderní a kvalitně vybavené prostory," doplnil náměstek Pánik.