Hovořilo se o obnovení vědecko-výzkumného balneologického ústavu, který dlouhodobě chybí, a o tom, že by kraj měl mít roli lídra v oblasti rozvoje balneologie a lázeňství v regionu.

Pozvání na setkání přijali zástupci organizací, jako je například Balneologický institut Karlovy Vary, Výzkumný ústav balneologický, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, MEDISPA nebo Český inspektorát lázní a zřídel. „Jsem velmi ráda, že naše pozvání na jednání přijaly významné kapacity v oboru a že jsme mohli probrat problémy, které tíží tato odvětví. Je to především přerušení vědy a výzkumu v oblasti balneologie, chybějící možnost vysokoškolského studia tohoto oboru a další,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Dodala, že lázeňství a balneologie prošly v posledních třiceti letech nelehkým obdobím, kdy se výrazně změnily podmínky poskytování lázeňské péče.

„Pokud chceme udržet lázeňství na vysoké úrovni, musíme mít jeho účinky vědecky podložené od instituce, která by se tomu odborně věnovala. A kraj by ji měl mít pod svými křídly,“ konstatovala hejtmanka.

Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání letos připravil již dvě setkání odborníků z oblasti lázeňství. „Kraj se chce aktivně věnovat lázeňství, hlavním úkolem je obnovení vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie a hledání nových forem léčby. Odborníci i zástupci kraje se shodli na tom, že kraj má převzít vůdčí roli v této oblasti,“ uvedl Vojtěch Franta, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.