Elegantní, na lanech zavěšená lávka by mohla v Sokolově nahradit takzvanou Krejcarovu lávku, která je v havarijním stavu. Vede ze Starého náměstí přes řeku Ohři směrem na Jižní lom.

„Chceme na rekonstrukci lávky získat dotaci. Z jakého programu, ale zatím není jisté," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Náklady na stavbu nového mostu se odhadují na 28 až 30 milionů korun. „Vyhlásili jsme výběrové řízení na zpracovatele prováděcí dokumentace. Ta je nutná při podání žádosti o dotace. V úvahu nyní přichází Regionální operační program Severozápad. Tam ale chceme přihlásit i řadu dalších projektů, a tak bude na zastupitelstvu, aby rozhodlo, kterým projektům dá přednost. Nechceme, aby si navzájem konkurovaly," upřesnil Jakobec.

Další možností by bylo přihlásit projekt do programu přeshraniční spolupráce Cíl3. Partnerské město Sokolova, německý Schwandorf, připravuje podobný projekt na rekonstrukci mostu ve městě. „Bylo by možné připravit zrcadlový projekt, který by měl větší šanci na získání dotace," dodal Jakobec. Mnozí občané novou lávku vítají nejen kvůli chátrání té stávající. „Z Krejcarovy lávky není kvůli parovodu z jedné strany vidět na řeku," konstatoval Tomáš Kábrt ze Sokolova. Lávka začala být mnohem více využívána i díky závodu Bahňák.