„Už nyní vozíme nebožtíky do krematoria ve Vysočanských zahradách u Chomutova. Smuteční obřady ale pořádáme stále, i když omezeně, dvakrát týdně," vysvětlila Irena Fořtová. Pec musí rodina Fořtů, která má krematorium od města v pronájmu už desítky let, opravit na přání rady na vlastní náklady a oprava vyjde přibližně na čtyři miliony korun. „To je jedna z podmínek prodloužení pronájemní smlouvy na dalších pět let. Tou druhou je zvýšení nájmu o sto tisíc korun," vysvětlil náměstek Čestmír Bruštík (volný). Ročně tak Fořtovi za pronájem krematoria městu zaplatí milion 750 tisíc korun.

Nová pronájemní smlouva je před podpisem a pro Fořtovy tak skončilo nelehké období, protože původně jim rada města smlouvu prodloužit už nechtěla. Podle města se musí do renovace krematoria investovat a peníze chce zajistit z evropských dotací. „Pokud by se podařilo čerpat dotace dříve než za pět let, pak bychom smlouvu ukončili a pronájemci vyplatili rozdíl," vysvětlil náměstek Michal Riško (ČSSD). Podle něj by mělo mít krematorium do budoucna v provozu dvě pece, jako tomu bylo před lety. Počet žehů by se tak mohl navýšit.