Na programu byla prohlídka prostor klubu, seznámení s pracovníky a nabídkou služeb, Pohoďácká vědomostní olympiáda, stolní fotbálek, výtvarné aktivity a další. Akci si připravila Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pohoda je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Poskytuje odbornou pomoc, informace a podporu, a tím tak pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení.