První exkurze v sobotu 15. dubna vedla z Libé na Libský potok pod bývalou rotou Děvín a zpět. I přes celonoční déšť se sešlo na dvacet zájemců. A počasí jim přálo, neboť po celou dobu výletu již nepršelo. „Bobří rodina je na křížení signálky a Libského potoka již dlouho usazena a krajinu zde výrazně přetváří ke svému obrazu. Nejenže obnovila hráz bývalého rybníka, ale pod signálkou vytvořila několik vlastních rybníčků,“ sdělil organizátor akce Jiří Brabec z Muzea Cheb.

Vidět zde každý může velké množství takzvaných pobytových stop bobra evropského: bobří hrad, polohrad, několik hrází, bobří kanály, jídelní stoličky, poražené a okousané stromy (zejména osiky a vrby), ale i třeba spasenou ostřici třeslicovitou. To je druh traviny, kterou většina zvířat není schopná spást. „Bobři jsou zde velmi aktivní a v současné době je zde možné každý den pozorovat nově připravené špalky a rozšíření hráze,“ poznamenal Jiří Brabec.