Pro obě strany to znamená velký pokrok v kulturní a společenské oblasti. „Obě města se v memorandu dohodla na spolupráci a koordinaci oslav jubilea Karla IV. V Lokti bude v příštím roce připravena výstava v Černé věži, která představí právě spojitosti panovníka Karla IV. s městy Lauf a Loket. Naopak na výstavu do německého Laufu zapůjčí Loket některé sbírkové předměty spojené s králem Karlem IV. Spolupráce začne právě zapůjčením některých historických předmětů a poznávacími zájezdy. Konkrétně ale nemáme ještě akce vymyšlené," informoval starosta Lokte Zdeněk Bednář. K významnému podpisu došlo přímo v prostorách hradu Loket za účasti obou starostů a dalších zástupců obou měst. Také starosta města Lauf měl připravený proslov i dárek pro město Loket.STAROSTA Lokte Zdeněk Bednář a starosta Laufu Benedikt Bisping  (zleva) podepsali memorandum na hradě Loket.

„Připravili jsme pro město Loket maketu královského hradu. Zde pobýval právě Karel IV. v našem městě Lauf. Na hradě je velmi vzácná místnost neboli erbový sál, který je zajímavý tím, že velké množství českých rodů má zde umístěné své erby. Tento náhled bychom do budoucna chtěli nabídnout i obyvatelům Lokte v rámci poznávacích zájezdů," doplnil starosta města Lauf Benedikt Bisping. Původní erby českých panství byly objevené na počátku minulého století v Kaiserburgu.

Erbovní místnost je dodnes největší heraldickou sbírkou původních českých erbů a slouží i jako slavnostní obřadní síň. Memorandum je také základem pro podání žádostí o granty z Česko-německého fondu budoucnosti nebo na Ministerstvu kultury ČR, ale i na bavorské či německé straně. K. Čurlinová