Zcela nový obor budou moci studovat absolventi základních škol na Sokolovsku. Zájemcům o studium nabídne Střední průmyslová škola Loket obor telekomunikace. Od příštího školního roku by mohlo obor studovat 34 žáků.

Škola tak reaguje na rozvoj telekomunikačních a bezpečnostních služeb v oblasti informačních technologií a s tím související poptávku po kvalifikovaných odbornících. Obor přitom zatím nenabízí v regionu žádná jiná střední škola.

„V době používání internetu ve všech oblastech života nastupuje do popředí požadavek bezpečnosti a propojení jednotlivých prvků informačních technologií, ať už jde o kamerové systémy, bezpečnostní a zabezpečovací systémy nebo systémy inteligentních domů. V novém oboru by se proto mohli vzdělávat budoucí specialisté v tomto odvětví, navíc by došlo k vhodnému propojení se stávajícími obory školy zaměřenými na informační technologie a stavebnictví," vysvětlila ředitelka průmyslové školy Dana Krulišová a dodala, že zároveň s tím dojde ke zrušení oboru strojírenství, který se dlouhodobě potýkal s nezájmem uchazečů o studium.

Absolventi oboru telekomunikace by měli najít uplatnění především při montáži, demontáži, zkoušení a provozní údržbě telekomunikačních a zabezpečovacích zařízení, při výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení nebo při zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí a v provozu telekomunikačních služeb.

Zavedení nového oboru vítá i Karlovarský kraj. „Jde o moderní obor technického směru, navíc je v souladu s celostátní „Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020". Loketská průmyslovka má potenciál stát se krajskou pilotní školou pro zavedení a ověření digitálních technologií," uvedl krajský radní Edmund Janisch.

Aby mohl být obor zapsán do rejstříku škol a školských zařízení, musí ještě projít schvalovacím řízením na ministerstvu školství. Pro výuku nového oboru má škola dostatek odborných pedagogů i potřebné materiálně-technické vybavení. (jid, pav)