„Každý z klientů má jiný problém. Každý z nich je osobnost, a proto se k nim tak musíte i chovat. S patřičnou úctou a respektem," vysvětlila ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová. „Naši klienti si musí zvyknout, že mají své povinnosti. Je potřeba, aby pravidelně někam chodili a pracovali. Připravujeme pro ně jednoduché úkony, které musí být pro klienty nějakým způsobem pestré. Když naši klienti, ale i lidé, kteří mají stejné problémy, nic nedělají, tak rychle stárnou a ztrácí své pracovní dovednosti. A samozřejmě jako každý z nás potřebují motivaci, která psychicky podporuje a rozvíjí," řekla Bráborcová.

„Stáváme se pro klienty startovací čárou. Někteří jsou na tom tak dobře, že si nakonec najdou práci. Abychom jim v tom pomohli, tak nemáme uklízečky. Místo toho u nás uklízí naši klienti, které jsme zaměstnali na částečný úvazek," vysvětlila ředitelka.

„Naší cílovou skupinou v sociálně terapeutických dílnách je mládež a dospělí po dokončení povinné školní docházky. Kromě pracovních dovedností je učíme i péči o vlastní osobu," řekla Bráborcová.

„Nejčastější druhy onemocnění, kterými naši klienti trpí, jsou dětská mozková obrna, genetické vady, mezi které patří například Downův syndrom, kombinované vady, dále máme klienty autistického spektra a klienty, kteří jsou zde následkem vážného úrazu," vysvětlila Bráborcová.

„Co se týče našeho individuálního přístupu, tak práce terapeuta začíná už v šatně, když klienti přijdou. Mají své skříňky, na kterých mají své fotky, aby věděli, která je jejich. A když už jsou tady, tak klienty učíme také žehlit, šít, prát nebo se upravit. Sladit barvy. Důležitá je i manuální zručnost a jemná motorika. Všechno, co děláme, měníme na pozitivní motivaci. Výrobek, který náš klient vyrobí, se buď prodá, nebo se použije na další výrobu," doplnila Bráborcová.