„Na ministerstvo jsme podali podnět k přezkumu tohoto rozhodnutí. Podle nás je objekt stále památkově cenný,“ uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA). Pokud totiž podle něj takto ministerstvo rozhodlo, kraj může budovu i zbourat. „Sejmutí památkové ochrany kraji umožňuje likvidaci budovy, což ale v rozhodnutí ministr zároveň nedoporučuje. Pokud to tedy bude technicky možné, pak jsme proti zbourání objektu,“ doplnil primátor Kulhánek. Podle náměstka Jiřího Klsáka (KOA) je v rozhodnutí ministerstva několik rozporů.

„Památková ochrana byla keramické škole přidělena v roce 2007 a za jedenáct let důvody k této ochraně ztratila. Proč? To nás mimo jiné inspirovalo k žádosti o přezkum,“ zdůraznil náměstek Klsák. Přestože kraj ještě o osudu keramické školy, jíž je zřizovatelem, nerozhodl, zbourání budovy je jednou ze tří variant. Tou druhou je, že školu opraví, což by bylo podle krajského radního pro školství Jaroslava Bradáče velmi nákladné, nebo že by se postavila znovu na zelené louce. Hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) ale zdůraznila, že konečné rozhodnutí padne až poté, kdy se k celé záležitosti vyjádří odborníci, veřejnost a všechny zainteresované organizace. Město se chce debat účastnit, i když podle primátora má jen poradní hlas.