Sokolovu došla trpělivost a požádá o insolvenční řízení s firmou Via Chem Group. Kvůli nesplaceným dluhopisům má město u firmy pohledávku ve výši necelých 29 milionů korun. Sokolov podá návrh společně s městskou částí Praha 6 a dalšími věřiteli nejpozději do 1. dubna příštího roku.

„Tento postup schválili sokolovští zastupitelé na svém posledním veřejném zasedání," potvrdila mluvčí sokolovské radnice Dagmar Mašková.
Dluhopisy Via Chem Group vlastní mimo jiné Praha 6, Praha 10 či město Sokolov. Jde o pohledávky za desítky milionů, zbylé po krachu společnosti Key Investments (KI).

Sokolov si před dvěma lety, kdy začínal tušit problémy KI, vytvořil finanční rezervu. Byla na úkor několika investic ve městě. Konkrétně šlo o snížení tepelných ztrát u domu s pečovatelskou službou a teplofikaci Sokolovské bytové. Tam mělo jít tehdy 9,5 milionu korun. Z přebytku hospodaření v roce 2010 dalších 6,3 milionu, z fondu prodeje bytů a rozvoje bydlení 10,6 milionu a posledních 400 tisíc bylo původně určených na rezervy a rozvoj. Sokolovu tak miliony v letošním rozpočtu nechyběly.

Sokolov se také připojil k trestnímu oznámení na firmu KI, která pro město kupovala v roce 2001 dluhopisy. „Připojili jsme se k trestnímu oznámení. Myslíme si totiž, že společnost Key Investmens postupovala špatně. Byli jsme už v této souvislosti vyslechnuti," řekl starosta Sokolova Zdeněk Berka. „Chceme dát společnosti Via Chem Group najevo, že ve věci něco podnikáme, jednáme ihned a nenecháme to jen tak plavat," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Dluhopisy jsou na jméno město Sokolov a jsou uloženy v centrálním depozitáři. Z celkového portfolia představují 93 procent. Zbylých sedm je forma vypůjčení peněžních prostředků. A jako zástava slouží právě cenné papíry. Sokolov svěřil 28,8 milionu korun firmě KI postupně v letech 2001 až 2004. Zpět měl po prodeji dluhopisů získat 40 milionů.

Policie bývalé členy představenstva společnosti KI již obvinila. Podle detektivů svými aktivitami způsobili pěti městům či městským částem, 32 lidem a čtyřem právnickým osobám škodu zhruba 315 milionů korun.