„Již delší dobu jsme hledali vhodného strategického partnera pro naši společnost zejména z těchto důvodů: Současné stavebnictví se velmi rychle mění. Digitalizace celé stavební výroby, moderní technologie, ekologie, nové evropské normy a podobně… A udržet krok se stále větší konkurencí není jednoduché,“ řekl Deníku Milan Špička.

Měl jste ještě nějaký jiný důvod?

A také jsme silně vnímali, že se připravuje během několika málo let restart a transformace celého regionu. Patříme mezi tři nejzaostalejší kraje v infrastruktuře, životním prostředí, zaměstnanosti, školství, výši mezd a podobně. Jsme velmi rádi, že se nám po skoro ročním dojednávání podařilo domluvit se na akvizici a spolupráci právě s největším subjektem v našem kraji, se SUAS Group, který přebírá majoritní podíl v naší firmě a který připravuje tyto transformační a rozvojové programy v kraji.

Zveřejníte částku za prodej?

Co se týká obchodních podmínek této akvizice, toto bych s dovolením v tisku nezveřejňoval.

Co si od prodeje slibujete?

Od tohoto důležitého milníku očekáváme především dobrou spolupráci se SUAS Group, možnost se spolupodílet na rozvojových projektech, které tento koncern připravuje, a že máme šanci být u toho, až se náš region bude měnit v moderní, nezaostalou oblast, kde všichni budeme mít více pracovních příležitostí, že už se nebudou mladí lidé stěhovat do jiných krajů, že konečně bude náš kraj lépe dopravně dostupný a kde bude životní prostředí na úrovni, že bude pro nás příjemné tady žít a pracovat.

Jak si vedl Bau-Stav v těžké covidové době?

Covidová doba byla a stále je pro stavbaře složitá… Nejdříve nebyli řemeslníci a lidé na práci na stavbách, objem nově zahajovaných zakázek se zmenšoval a nakonec se blíží velký problém sehnat dřevo, železo, zdicí materiál a podobně.

Přesto chceme být optimisté, že se nám všem společně podaří covidovou dobu překonat a že akvizicí se SUAS Group dostává naše stavební společnost Bau-Stav po 30 letech nový impuls do dalších let.