„Mělo by se hlavně upozornit na události, které se tam děly v padesátých letech, a s nimi spojené osudy válečných vězňů," řekla místostarostka Jáchymova Ingeborg Štiková.

Na místo bývalého kláštera je navržena moderní betonová kaple, jejíž autorkou je architektka Marcela Plachá. Jedná se o jednoduchou betonovou stavbu, která je hmotově řešená podle schématu středověkých kostelů na obdélníkovém půdorysu, se sedlovou střechou.

„Město Jáchymov zareagovalo na výstavbu kaple ve chvíli, kdy byla předložena studie od architektky Plaché. Poté se rozjely počáteční práce. „Zažádali jsme kraj o převod pozemku, který nám nakonec kraj neprodal, ale daroval. Na základě toho byla vypsána sbírka," vysvětlila Štiková.

Sbírka bude trvat, až do července příštího roku přesto se může stát, že se nevyberou potřebné finance.

„Pokud by se nevybrala potřebná částka na výstavbu kaple, tak by se na její realizaci podílelo město Jáchymov," řekla Štiková.

„Cena nebyla ještě přesně stanovena. Nyní se připravuje projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Až podle toho se stanoví přesnější cena," řekla architektka Marcela Plachá.

Právě probíhá převod pozemku na město Jáchymov. „Kaple by měla stát na místě původní klášterní zahrady a kolem ní by měla vzniknout okrasná růžová zahrada. V rámci úpravy pozemku se pokusíme i vyznačit půdorys původního kláštera," doplnila Plachá.

Kaple se bude skládat z hlavní lodě s předsíní, předsazeným presbytářem a stojící zvonicí.

„Střídmost vychází z principů kapucínského řádu, který je větví řádu františkánů, kteří založili své hodnoty na chudobě, nepřijímání privilegií, poustevnictví a vzdělání," podotkla Štiková.

Kaple by neměla sloužit jen jako svatostánek. „Projekt je skloubením uměleckých, kulturních a náboženských hodnot," řekla Štiková.

Samotná historie kláštera je po druhé světové válce více než děsivá. V roce 1949 byl u kláštera postaven druhý pracovní tábor pro politické vězně, těch zde bylo kolem sedmi set.

Ve sklepě tehdejšího kláštera byly vybudovány výslechové a kárné cely, kde se páchala zvěrstva během podrobných výslechů příslušníky StB. Poté sloužil kostel jako skladiště a střelnice.

V roce 1965 už nebyl důvod ho dál používat, klášter byl kvůli velké zchátralosti a z politicko-ideových důvodů zbourán.