Provozovatelé se nejčastěji provinili nedodržením míry nápojů, váhy a potravin nebo nesprávným vyúčtováním nákupu. ČOI to oznámila v tiskové zprávě.

Většina prohřešků byla podobná jako ty, které inspektoři odhalili v loňském roce. V některých restauracích chybělo i cejchované sklo a váhy, na jednom místě zjistili diskriminaci spotřebitele. Personál odmítl podle zjištění ČOI hostovi objednávku nápoje s odůvodněním, že v době obědů ho nelze podávat. Přitom hostovi u vedlejšího stolu nápoj přinesl. Kontrolované hotely nejčastěji chybovaly tím, že neměly k dispozici ceníky služeb v korunách nebo informace v češtině. "Nepříjemným zjištěním pro mě je, že k tolika pochybením došlo i přesto, že jsme nijak netajili, že ČOI v době festivalu zvýší počet inspektorů i kontrol a bude dodržování zákona sledovat," uvedl ředitel inspekce Vladimír Velčovský.

V sobotu 29. června inspektoři provedli 16 kontrol - 7 bylo se zjištěním. Nejčastějším prohřeškem
bylo nedodržení deklarované míry u nápojů a hmotnosti u pokrmů. „Například u porcí hranolek to
bylo dvakrát o 50 gramů méně. Dva příklady porušení zákona však jsou zarážející. V jednom případě
restaurace nabízela porce pokrmů s uvedenou gramáží, přestože provozovna nedisponovala žádnou
váhou. Ve druhém případě došlo k rozdílu v účtování, a tím k poškození spotřebitele ve výši 90
Kč," přiblížil zjištěná porušení zákona po prvním dni kontrol Jan Řezáč, ředitel inspektorátu ČOI pro
Plzeňský a Karlovarský kraj.

V neděli 30. června kontroly pokračovaly - inspektoři v průběhu 13 kontrol zjistili 7 porušení zákona.
Porušení se týkala nedodržení hmotnosti a míry, v kontrolované provozovně opět chyběla ověřená
váha. Vyskytly se i dva případy, kdy ve stánku s nápoji nebylo cejchované sklo, takže číšník naléval
nápoje „od oka".

K 29 kontrolám z prvního festivalového víkendu přibylo v následujícím týdnu dalších 41 kontrol.
Inspektoři ve 24 z nich zjistili jedno i více porušení povinností, čímž se potvrdil negativní výsledek
z prvních dnů konání festivalu.

Podnikatelé tím podle Velčovského vystavili špatnou vizitku sobě i České republice. Předpokládá, že ředitel
inspektorátu v Plzni přihlédne k této skutečnosti při ukládání pokut.

Letošní výsledky jsou podle Velčovského neuspokojivé i ve srovnání s předchozím rokem. Loni inspektoři zkontrolovali při filmovém festivalu 31 prodávajících, z nichž chybovalo jen devět. Už o letošním prvním festivalovém víkendu zjistila inspekce porušení předpisů u poloviny z 29 kontrolovaných restaurací a obchodů. V následujícím týdnu inspektoři uskutečnili dalších 41 kontrol a ve 24 případech zjistili jedno i více porušení povinností.