Příliš kyselá půda ve smrkových porostech je důvodem k leteckému rozhozu vápnitého dolomitu, který bude v nadcházejících dnech shazovat vrtulník mezi Lesnou a Starou Knížecí Hutí v Českém lese na Tachovsku. Jde o les na ploše 634 hektarů a vápnit se bude množstvím 3 tuny na hektar. Na uvedený porost se tedy snese množství přes 1900 tun bílé hmoty.

„Ošetření lesních půd vápněním je nutné pro doplnění deficitních bazických živin vápníku a manganu proto, abychom zajistili vitalitu lesních porostů,“ sdělila Deníku Eva Jouklová z Lesů České republiky, které na území hospodaří. Před devíti a pěti lety tam Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti provedl chemickou analýzu půd v této lokalitě a doporučil vápnění.

Překyselenost půdy má i široké souvislosti. „Jde převážně o smrkové porosty, které hodně kyselí půdy oproti například bučinám. Ale také historicky v minulé době zde byly kyselé imise v podobě kyselých dešťů a na kyselosti se podílí i geologické podloží,“ vyjmenoval příčiny Miroslav Žižka ze správy CHKO Český les v Přimdě. Lesu vápnění pomůže, i když podle odborníků jedno vápnění nějak výrazně kyselost nezmírní. V zemi totiž chybí mnohé mikroorganismy, na které jsou životně navázány vyšší formy rostlin. Na většině plochy totiž pak roste například jen brusnice borůvka. „Vápnění tak pomůže druhově obohatit bylinné patro v lese,“ dodal Žižka s tím, že zvýšením zásaditosti půdy dojde přirozeně k vyšší druhové pestrosti a ke zlepšení kondice smrků, které jsou pak odolnější.

Pozor, raději se v době vápnění nepohybujte pod oblakem prachu

Pro návštěvníky lesa nehrozí žádná rizika, ale musí počítat s jistým omezením. "Spočívá v dočasném opuštění vápněných ploch. Vrtulník letí v nízké výšce po stabilních letových drahách z místa nakládky dolomitického vápence na místo jeho aplikace. Přelet trvá obvykle několik minut. Vlastní dopad prachu na jednotlivých místech trvá obvykle pouze jednu minutu," upřesnil mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. "Návštěvníci lesů by se z bezpečnostních důvodů neměli zdržovat ani pod letovou drahou vrtulníku."

Tachovsko je nejmenším místem v republice, kde dojde nebo už došlo k vápnění lesů. Celkem se to letos a příští rok bude týkat 10 tisíc pěti set hektarů lesů. „Letos by se měla vápnit polovina území, tedy asi 5300 hektarů. Hodnota této zakázky dosahuje téměř 75 milionů korun,“ dále uvedla mluvčí Lesů Jouklová a vyjmenovala jednotlivé lokality. Oblast od Cínovce k Chomutovu (asi 2665 ha), oblast Chomutova po Klínovec (asi 2950 ha), od Klínovce po Kraslice (asi 3385 ha) a Lesná až St. Knížecí Huť (asi 1500 ha)

Vápnění se provádí podle lokalit od července do října. „Vybírány jsou v souladu se schválenou komplexní metodikou. Jedním z podkladů je stav půd a lesa (hodnotí se před zásahem a poté i s odstupem více let). Zohledňují se oprávněné zájmy ochrany přírody. Nevápní se holé plochy nebo chráněné území či trvale zamokřené plochy, např. rašeliniště,“ poukázala mluvčí Lesů.

Vápnění navazuje na obdobné projekty v Krušných horách v letech 2015-16, 2017-18.

Nejde o produkční vápnění (známé ze zemědělství), ale udržovací nebo kompenzující negativní účinky, především kyselých atmosférických depozic a dlouhodobého zatížení oblasti a poškození půd. Vedle biologické meliorace a změny druhové skladby je to na vybraných lokalitách jeden z vhodných a možných rychlých plošných opatření. Jiný způsob vápnění by nebyl v daných lokalitách možný ani efektivní.