Místní akční skupina Sokolovsko (MAS), jejímž členem je i město Sokolov, připravuje cyklostezku po zaniklých obcích Slavkovského lesa a její napojení na cyklotrasy v Sokolově a okolí. V současné době požaduje MAS po Sokolovu půjčku 900 tisíc korun na projektovou přípravu. Rada města však doporučuje zastupitelům, aby půjčku Sokolov neposkytl.

„Za prvé, MAS požádala na celou akci o peníze z Regionálního operačního programu. A ty, jak víme, nedorazily," říká místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Za druhé, Sokolov už MAS jednu půjčku ve výši 1,09 milionu poskytl. A byl požádán o odložení splatnosti.

„Celkem by to byly dva miliony a to už se nám zdá moc," konstatoval Jakobec. V Sokolově mají připravované úseky vést od kláštera sv. Antonína z Padovy k bývalému dolu Gsteinigt, další spojí bývalou silnici do Březové s vískou Novina a zatím poslední povede od sokolovského městského koupaliště k rybníku zvanému Rychnovák.

„Cyklostezka k Rychnováku musí překonat silnici 210. Ta už je nyní dosti frekventovaná a očekáváme ještě nárůst dopravy poté, co se dokončí obchvat města. Projektanti proto navrhují stezku vést tunelem pod silnicí," upřesnil Jakobec. Zejména cyklisté nápad vítají a doufají, že evropské peníze nakonec dorazí.

„Páteřní cyklostezka je dosti frekventovaná a někteří cyklisté jsou dosti neukáznění. Na asfaltových úsecích k nim přibývají navíc bruslaři a mnohdy musí být člověk velmi opatrný. Proto více cyklostezek jen uvítám," říká jeden z cyklistů.