Kraj, který je zadavatelem a organizátorem tendru, protože je majitelem nemocničních budov, totiž na tuto dostavbu zažádal o dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, a požadované termíny a lhůty pro čerpání financí tak zřejmě nestihne. Celá stavba totiž musí být dokončena do října letošního roku. Což je podle krajského náměstka Petra Navrátila (ČSSD) téměř nereálné. Je totiž nutné také vyčkat, zda se stěžovatel neobrátí i na antimonopolní úřad.

„Zadávací řízení na zhotovitele stavby v rámci projektu ´Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech´ bylo vyhlášeno 19. září loňského roku. Otevírání obálek proběhlo dne 26. listopadu a první kolo hodnocení nabídek 1. prosince. Následné druhé kolo se konalo 8. prosince. Krajská rada pak výsledek zadávacího řízení schválila 9. prosince, hned druhý den bylo účastníkům rozesláno oznámení o výsledku zadávacího řízení," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka číslo tři uchazeče OHL ŽS, s nabídkovou cenou 104.460.000,-- Kč bez DPH. Námitky k průběhu tendru mohli účastníci podat do loňského 24. prosince. Což se také stalo.

„Dne 23. prosince 2014 byly zadavateli doručeny námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky Realizace stavby ´Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech´. Zadavatel přezkoumá podané předmětné námitky stěžovatele v zákonné lhůtě a výsledek písemně oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku. Z těchto důvodů není možno zatím uzavřít smlouvu o dílo a zahájit stavbu," vysvětlila krajská mluvčí.

Podle Josefa Märze, generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice (KKN), by to byla velká škoda a pro KKN další komplikace. „My se na dostavbu stále připravujeme a doufáme, že nebude odložena. Jde o přestěhování dětského, krčního a infekčního oddělení do hlavních pavilonů. Tyto zdravotnické provozy jsou nyní umístěny v nevyhovujících a zanedbaných budovách, které jsou takřka v havarijním stavu. Proto je nutné je opustit. Jejich oprava by stála desítky milionů korun. My proto stále doufáme, že vše bude schváleno a projekt centralizace odložen nebude," dodal ředitel März.