Dospělí lidé s mentálním postižením, kteří žili převážnou část života v ústavech, mají možnost zkusit si samostatný život v chráněném bydlení. Jednou z těch, kteří jim poskytují služby, je metodička Gabriela Vrabcová z Agentury pro chráněné bydlení Dolmen. Tato občansky prospěšná společnost působí na Sokolovsku od září 2010. Deník se ptal, jak se klientům, uživatelům, žije.

Přibližte čtenářům, kolika mentálně postiženým lidem právě tento projekt změnil život? 

Od začátku se podařilo v rámci projektu v našem kraji, zaměřeném na transformaci ústavních zařízení, vyvést z domovů pro osoby se zdravotním postižením 24 lidí. Další dva přešli do chráněného bydlení z rodin, které tak umožnily svým blízkým žít samostatně.

Mají kontakt pouze s vámi, nebo se stýkají i s rodinou?
Valná většina nemá se svou rodinou žádný kontakt, někteří jen sporadicky. Vždy se snažíme, pokud je to jen trochu možné, s rodinou kontakt navázat a podpořit tak jejich přání. Pouze sedm z nich má to štěstí se s příbuznými stýkat pravidelně. Mají o ně opravdový zájem a mají je rádi. Vzájemně se navštěvují, dopřejí si společně strávené víkendy. Prožívají společně Vánoce i dovolenou.
A co ti zbylí, jak to prožívají?
V chráněném bydlení si našli své nové přátele a spolubydlící, se kterými sdílí domácnost, tráví volný čas a dělí se o své radosti i trápení. Pracovníci Dolmenu jsou jim také velkou oporou, rodinu jim však nikdy nenahradí. Zvláště v období Vánoc, které je tak spjaté s tradicí rodinné pospolitosti, mnozí touží po setkání se svými příbuznými. Je tak často spojené s nostalgií, někdy i smutkem a vzpomínkami. Vzpomínkami z dětství, kdy někteří z nich ještě žili doma s maminkou, tatínkem, sourozenci a dávali si dárky. Do té doby, než se stali nepohodlnými pro rodinu i společnost a byli uklizeni do ústavů.
Mluvíte hlavně o Vánocích. Dostávají duševně nemocní i nějaké dárky?
Dostali řadu věcných darů, které jim udělaly velikou radost, budou jim sloužit ke spokojenosti. Budou také připomínat, jak krásné a důležité je navzájem si dělat radost, a to nejen v období Vánoc. Pro mne je to příjemné ujištění, že lidé s dobrým srdcem jsou stále ještě mezi námi.
Prozraďte, kdo udělal vašim klientům radost?
Chtěla bych tímto jménem společnosti Dolmen Agentury pro chráněné bydlení poděkovat ředitelce Kooperativy pro oblast Karlovy Vary paní Janě Jirglové a Nadaci Kooperativy, která v sociální oblasti organizuje již od roku 2009 „Den pro lepší život". Zaměstnanci pojišťovny věnují svůj volný den pomoci lidem v sociální či neziskové organizaci. Ruku v ruce s tímto projektem jde také počin „Strom pro lepší život", kdy mají zaměstnanci možnost splnit přání lidem s nějakým znevýhodněním v různých stacionářích, domovech pro seniory, chráněných bydleních a dětských domovech.
Jak taková akce probíhá konkrétně?
Do splněných přání investují zaměstnanci své finanční prostředky a plní řadu přání. Tato dobrovolnická aktivita je opravdu obdivuhodná. My jako organizace bychom si přáli pro své klienty více takovýchto altruisticky naladěných lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj drahocenný čas i peníze ve prospěch často opuštěných, potřebných lidí. Vážíme si toho.