Velká propagační akce, jež startuje právě v těchto dnech, by měla pomoci získat až 80 nových pěstounů. Přesně tolik jich je totiž v Karlovarském kraji potřeba, aby se postarali o zhruba 330 dětí, které aktuálně potřebují rodinné zázemí.

Krajský úřad spolupracuje na kampani i na získávání nových pěstounů s obcemi s rozšířenou působností a s neziskovými organizacemi, které se problematikou umisťování dětí do náhradních rodin zabývají.

„Do pěstounských rodin míří děti jakéhokoliv věku. Snažíme se je do tohoto rodinného prostředí umisťovat co nejdříve, pokud musí svou biologickou rodinu opravdu opustit, aby nedošlo na pobyt v domově," uvedla Petra Maněnová z oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Doplnila také, že v mladším věku je potřeba tvorby rodinných vazeb u dětí nejdůležitější.

„Pěstoun musí samozřejmě počítat s tím, že jeho profese je náročná. Hlavně také proto, že děti se setkávají pravidelně s řadou odborníků a se svou biologickou rodinou. K té se dítě může také kdykoliv vrátit, pokud se změní podmínky, proč bylo odebráno," pokračuje Maněnová.

Aktuálně je v pěstounských rodinách 555 dětí z našeho kraje, což je o více než 200 větší číslo, než tomu bylo například před dvěma lety. Nejčastěji jsou děti v pěstounské péči příbuzných a druhým častým způsobem je péče pouze dočasná, na období maximálně jednoho roku.

Svou žádost o pěstounství může člověk odnést na obec s rozšířenou působností, odkud putuje na krajský úřad, a po odborném posouzení a absolvování vstupních proškolení se člověk může stát pěstounem. Celý tento proces ovšem trvá přibližně rok. Bližší informace o kampani naleznou lidé na www.pestounskapecevkk.cz.