„Základem projektového týmu byli projektový manažer, finanční manažerka, mentorka a psycholog. Projekt se podařilo zahájit podle harmonogramu. Od Valče jsme získali do dlouhodobého pronájmu jednu halu v areálu civilní obrany. Zájemce o práci si tým zajistil již průzkumem před zahájením projektu. Proto mohla začít nezbytná motivace zájemců, z nichž bylo vybráno šest pracovníků, kteří získali pracovní smlouvu v sociálním podniku," uvedl manažer projektu Zdeněk Mach.

Tito pracovníci si zvolili ze svého středu vedoucího, který ovšem záhy odešel a nahradil jej Roman. Dalšími pracovníky byli Josef, Ondra, Tonda, Anička, Honza, později Jirka, David, Jaroslav a Jakub.

„Na začátku spolupráce jsme se snažili osvojit si podstatu sociálního podniku, a to nejen v otázkách pracovních, ale také v přístupu k vlastnímu životu. Řešili jsme i některé finanční problémy, jako bylo splácení exekucí a půjček nebo zajištění ubytování. Důležitým mezistupněm pro pracovníky sociálního podniku bylo jejich proškolení v různých dovednostech a zvýšení kvalifikace. Získali jsme tak kvalifikované řidiče pro práci s vysokozvihem i pracovníky pro práci se zahradní technikou," poznamenal Mach.

Podnikatelský plán byl založen na dvou činnostech, z nichž jednu překazila nepodařená zakázka na odpady a druhou byl sběr ovoce v sadech.

„Pro každou práci jsme museli nakoupit techniku včetně traktoru, a to z vlastních nákladů, protože traktor nebyl v rozpočtu projektu. Sběr odpadu jsme nerealizovali, museli jsme přepracovat podnikatelský plán, požádat o podstatnou změnu v projektu a původní činnost nahradit jinou. Konkrétně ji rozšířit o údržbu zeleně a přípravné a dokončovací stavební práce. V rámci této činnosti se nám podařilo získat drobné zakázky a stabilizovat firmu," konstatoval Mach.

Podotkl, že zatím se firma nemůže chlubit mnohaletou zkušeností na trhu, ale o to víc chce dokázat, že se postará o nejrychlejší a nejefektivnější řešení každé zakázky.

„Projekt skončil 30. června, nekončí však práce sociální firmy jako takové. Nadále si nás můžete objednávat na čísle 737 444 602. Kontakty a reference na naši práci rádi poskytneme, včetně konkrétní pomoci při založení sociálního podniku," dodal Zdeněk Mach.