Revitalizace náměstí SNP v Kynšperku nad Ohří by mohla v roce 2014 dojít do čtvrté, konečné etapy. Rekonstrukce by se měla týkat například parkovišť a chodníků přímo na náměstí, město by ale chtělo obnovit i zeleň nebo dětské hřiště. Město už podalo žádost o dotaci do programu ROP Severozápad. Realizace projektu tak záleží na tom, zda bude žádost úspěšná.

Město už v říjnu zadalo veřejnou zakázku na zpracování studie proveditelnosti na základě již hotové projektové dokumentace. „V současné době jsou již shromážděny veškeré informace a podklady a žádost do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byla podána," informoval starosta Kynšperku nad Ohří Tomáš Svoboda. Podle něj to schválila listopadová rada města. Pokud bude žádost v ROPu úspěšná, definitivní rozhodnutí o realizaci projektu záleží na zastupitelstvu města.

„Podle pravidel se minimální výše uznatelných nákladů musí pohybovat nad 5 milionů Kč. Z tohoto důvodu jsme nakonec zařadili do žádosti celkem tři skupiny položek," upřesnil Svoboda. „Zaprvé se jedná o rekonstrukci chodníků a parkovišť na samotném náměstí SNP a v ulici SNP. Náměstí by se také mělo dočkat kompletní revitalizace zeleně. Dále by se měly rekonstruovat chodníky u domů číslo popisné 420, 423, 424, 425 a 429. Třetí položkou bude obnova dětského hřiště v ulici Chebská, tedy naproti Penny Marketu," vyjmenoval Svoboda.

Do žádosti město zařadilo i náklady na přípravu projektů, zpracování studie proveditelnosti a vyhotovení samotné žádosti. To město celkem přišlo zhruba na 150 tisíc korun. Celková částka za čtvrtou etapu by byla projektanty vyčíslena přes sedm a půl milionu korun. „Ze zkušeností víme, že skutečné náklady po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby se pohybují kolem osmdesáti procent. Lze tedy očekávat, že by se město podílelo částkou cca 900 tisíc až jeden a půl milionu korun," dodal starosta. Revitalizace náměstí tak bude jednou z největších investičních akcí Kynšperku nad Ohří na rok 2014.