Velmi obezřetní musejí být v těchto dnech návštěvníci sokolovské nemocnice. Probíhá zde několik rekonstrukcí najednou a řada oddělení je přesunuta jinam. Bloudit mohou i někteří z řidičů. Současně se totiž staví tolik žádaný parkovací dům a došlo k výraznému omezení parkovacích míst.

„V pavilonu C probíhá v současné době rekonstrukce prvního nadzemního podlaží. Vzniknou zde nové ambulantní prostory chirurgie, ortopedie, interního a neurologického oddělení," sdělila za nemocnici Andrea Zvolánková. Součástí budou také ambulance pohotovosti pro děti a dospělé. Stavební práce v I. podzemním podlaží v prostorách před výtahy byly ukončeny a průchod ke spojovací chodbě je již bez omezení. Práce se posouvají do prostor mamografického pracoviště, které se nyní nachází na oddělení RDG. Ukončení prací je posunuto k datu 12. května tohoto roku.

„Rovněž probíhají plánované stavební opravy I. nadzemního podlaží pavilonu E," pokračuje Zvolánková. Opravy se dotýkají v levé části podlaží očních ambulancí a v pravé části stávajících ambulancí gynekologie. Pozor si musejí dát návštěvníci rovněž u vstupní haly včetně hlavního vstupu. Vzniká zde centrální recepce pro pavilon E. Oční ambulance jsou dočasně přemístěny do IV. nadzemního podlaží téže budovy. Z důvodu postupujících stavebních prací je v tomto pavilonu uzavřena pravá část I. nadzemního podlaží a současně je uzavřen vstup do suterénu a do II. nadzemního podlaží po schodištích. Dostat se tam lze pouze za použití výtahu u hlavního vchodu pavilonu E. 

„O případném dalším omezení vstupu do pavilonu hlavním vstupem budeme informovat na informačních tabulích a portálech nemocnice. Předpoklad ukončení stavebních oprav je k 31. květnu tohoto roku," ujišťuje Zvolánková.

Koncem března byla také z přízemí pavilonu E přestěhována dětská pohotovost a ambulance dětské neurologie do druhého patra pavilonu C. Zároveň byla do pavilonu E, do prvního patra vpravo, přestěhována gynekologická ambulance, ultrazvuk a CTG (kardiotokografie, pásy, ambulance).

A v neposlední řadě, jak již Deník informoval, byla v uplynulém měsíci zahájena stavba parkovacího domu. Došlo zde k uzavření dosavadního parkoviště vozidel pod pavilony A a B. Pro návštěvníky nemocnice jsou rezervována parkovací místa u pavilonu D a před pavilonem F.

„Omlouváme se za dočasné zhoršení omezení parkovacích míst," vzkazuje Zvolánková. Součástí parkovacího domu je i přístavba centrálního vstupu do nemocnice. Stavba svým významem výrazně přispěje ke zlepšení dostupnosti nemocnice a zvýší počet parkovacích míst na 130 vozidel. Ta by měla být zdarma. Řidiči mířící v těchto dnech do nemocnice musejí počítat s tím, že jim kvůli stavbě ubylo několik desítek parkovacích míst. Odměnou jim však bude zcela nový parkovací dům, kde zdarma odstaví své vozidlo a projdou suchou nohou až k recepci.

Sokolov si musel s těžaři vyměnit pozemky. Důvodem směny byla stavba parkovacího domu v nemocnici. Pozemky patřily původně kraji a těžaři nechtěli akceptovat vysokou cenu při jejich prodeji. Spustila se tak akce typu kulový blesk. Sokolov totiž nejprve vyměnil pozemky s krajem a poté se Sokolovskou uhelnou. „My jsme dali Sokolovské uhelné pozemky v nemocnici a od ní zase dostali řadu malých pozemků po městě. Jde například o pozemky, které potřebujeme do budoucna ke stavbě inženýrských sítí na Hruškovou, nebo i malé kousky, kdy společnost vlastní třeba několik metrů silnice ve městě," popsal místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Jako další příklady uvedl pozemky na Staré Ovčárně, pod nemocnicí vedle Akrylu či v areálu Bohemia. Směna by se měla uskutečnit podle účetní hodnoty pozemků, rozdíl v cenách Sokolovská uhelná doplatí. Ta slibuje bezplatné parkování pro zákazníky zdravotnického zařízení. Ti se nemohou dočkat. „Vozím do nemocnice svoji maminku na oční a je to vždy od auta pěkná procházka. Zaparkovat se totiž nedá jen tak někde. Konečně dostali politici rozum a nechají Sokolovskou uhelnou postavit parkovací dům," řekla Soňa Sámková ze Sokolova.

Investorem celé stavby jsou těžaři ze Sokolovské uhelné. Dílo bude ukončeno v červnu 2015.