Občané Sokolova si chválí čtyři asistenty prevence, kteří ve městě působí od května loňského roku. Pochvalné dopisy od Sokolováků, kladné ohlasy v anketě i z oficiálních míst svědčí o tom, že to byl správný krok. Město se proto rozhodlo, že zaměstná další.

„Chceme rozšířit jejich řady o jednoho až dva členy. Tím pátým asistentem bychom si představovali ženu, která by v rámci své profese docházela do škol a popřípadě do rodin školáků," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Asistenti pomáhají navázat kontakt s komunitou. Jsou spojovacím článkem mezi odborem školství, školami nebo sociálním odborem města. Slouží ve vybraných lokalitách, jsou u škol u přechodů, pomáhají řešit záškoláctví. Město má pak snazší komunikaci s komunitou Romů. „Asistenti prevence kriminality jsou pozitivně vnímáni občany města, a proto jim Sokolov prodloužil smlouvy," říká radní Jan Picka. Náklady v letošním roce se vyhouply až na částku 900 tisíc korun. Sokolov přispěje z městské kasy necelých sto tisíc. „To znamená, že zhruba 800 tisíc korun jsme si uměli vydolovat z Ministerstva vnitra, a to si myslím, že je velice pozitivní," konstatoval Picka.

Občané dlouhodobě nejvíce kritizují situaci kolem vlakového nádraží, restaurace Dukla a kina Alfa. Z 250 hlasujících jich bezmála 50 procent odpovědělo, že situace se výrazně zlepšila či je lepší. Nutno dodat, že zhruba pětina oslovených tvrdí, že se výrazně zhoršila. „Jezdím každý den vlakem a mohu říct, že zde neustále vidím někoho v uniformě. Vyhánějí z haly každého, kdo není cestujícím," řekl jeden z oslovených občanů Sokolova.

Do budoucna by město chtělo ještě dalšího asistenta, který by zajížděl i do okolních obcí. Největším úskalím je prý vždy vybrat ty správné asistenty prevence kriminality. V Sokolově se to zřejmě podařilo. Je prý prvním městem v České republice, kde se z asistenta prevence kriminality stal strážník MP. Tím, kdo rozšířil řady strážníků, je Patrik Bandy. „Jeho úkolem, mimo ty běžné, je zvýšit komunikaci s minoritou a vytvořit v těchto lokalitách odpovídající bezpečnostní situaci," říká radní Jan Picka.