Michael Rund ze Sokolova je spoluautorem zajímavé publikace, která vyšla v těchto dnech. Kniha David Friedmann – svědek holocaustu může zaujmout mnoho čtenářů z našeho regionu. Friedmann totiž maloval nejen hrůzy války, ale i obrazy s hornickou tematikou na Sokolovsku.

„Kniha informuje o životě a díle malíře Davida Friedmanna, který v roce 1946 na Sokolovsku vystavoval díla s tematikou holocaustu, na která se museli ještě před odsunem chodit dívat zdejší Němci. V roce 1947 se Friedmann opět vrátil do okolí Sokolova a Habartova a nakreslil zde sérii obrazů s hornickou tematikou," přiblížil Rund. Tyto obrazy v roce 2006 získalo sokolovské muzeum, které chystá jejich stálou expozici. Publikace David Friedmann – svědek holocaustu je proto částečně pojatá jako výstavní katalog s reprodukcemi darovaných uměleckých děl Davida Friedmanna. Spolu s Rundem pracovaly na knize Jitka Chmelíková Mlsová a Miriam Friedman Morris, dcera malíře.

„Část nákladu bude distribuována do škol a bude sloužit jako pomůcka při výuce o holocaustu," konstatuje Rund. V souvislosti s připravovanou stálou expozicí uměleckých děl Davida Friedmanna v sokolovském muzeu chystá Muzeum Sokolov i doprovodný program pro školy. Druhou část nákladu publikací je možné koupit přes muzejní e-shop anebo v pokladnách sokolovského zámku.

Je dokonce trojjazyčná. Kromě české nechybí anglická a německá verze. Publikace vyšla také díky podpoře Karlovarského kraje a Nadačního fondu obětem holocaustu.
Díla vytvořená Davidem Friedmannem jsou roztroušená po celém světě. Od jeho rodné Ostravy, která v době jeho narození byla součástí Rakouska-Uherska, až po St. Louis v americkém státě Missouri. Zde strávil malíř poslední léta svého života. Díla jsou vzácná i proto, že byl vystaven jako židovský umělec nacistickému pronásledování. Jeho rodina byla vyvražděna a většina uměleckých děl zabavena či ztracena.