Systém byl vyvinutý v Německu a využívá se na defekty větší než dvacet centimetrů. "Funguje na principu plynulého tahu za okraje břišní stěny už během operace, což následně chirurgovi umožní rekonstruovat a uzavřít břišní stěnu bez napětí i v těch případech, kdy se jedná o rozsáhlý a obtížně řešitelný defekt," říká primář chirurgického oddělení rakovnické nemocnice Marek Mašík.

V čem byla operace unikátní?
Technologií, která umožní uvolnění fascie (struktury z pojivové tkáně, které obklopují svaly a orgány - poznámka redakce) bez nutnosti další a rozsáhlejší preparace. Fasciotens se většinou používá pro defekty, kde chybí více než 18 až 20 centimetrů vaziva.

Jak dlouho trvala?
Konstantně probíhá po dobu min 30 minut, ale u pacientů po komplikovaných břišních operacích s déle trvající preparací se musí počítat s cirka třemi hodinami i déle. Zhruba stejně dlouho trvala i naše první operace touto metodou.

Jaké jsou její výhody a přínosy pro pacienta?Přináší pacientovi nejen rychlejší rekonvalescenci a menší bolesti, ale také snižuje riziko nežádoucích komplikací. Vzhledem k menší nutnosti preparace tkání je menší riziko krvácení.

Setkáváte s větší kýlou, která vyžaduje tento způsob řešení, často?
Monstrózní kýly podobného typu jsou relativně vzácné, asi jedna až dvě za rok.

Z jakých příčin k takto velkým kýlám dochází?
U každého je to jiné, ale často je potřeba hodně času na vznik takové kýly. Lidé se mnohdy bojí jít k lékaři s menší kýlou, která nedělá problémy. Vznikají ale i po velkých břišních operacích, kdy je komplikované hojení velkých ran na břiše.

Pro provedení operací metodou Fasciotens je zapotřebí speciální technické vybavení. Jaké investice to pro nemocnici znamenalo?Vybavení na operaci touto technikou stojí více než 200 tisíc korun. Zatím je při takových výkonech velký problém s financováním přes pojišťovnu, ale do budoucna věřím ve změnu.