Karlovarská krajská nemocnice (KKN) je jednou z největších společností v kraji s miliardovým obratem. Zaměstnává přibližně patnáct set lidí, jejichž platy byly v posledních letech předmětem rozsáhlé diskuse. Na nízké mzdy si stěžovali lékaři, střední zdravotní personál i odbory. Nyní se situace mění, protože platy se v KKN postupně zvyšují. „K navýšení došlo od července 2014, kdy krajská nemocnice do mezd středního zdravotnického personálu vyčlenila částku přibližně 1.200.000 korun měsíčně. Zpočátku byla tato suma rozdělována formou odměn na jednotlivá oddělení, protože cílový stav, jednotný mzdový řád pro obě nemocnice, pro jednotlivé kategorie zaměstnanců včetně stanovení pravidel pro motivační složky mzdy, vyžadoval jednak důkladnější přípravu a jednak schválení odborů v rámci kolektivní smlouvy. Od října 2014 již odměňování běží podle těchto tabulek v rámci mzdového řádu," uvedl Josef März, generální ředitel KKN.

Přidáno dostaly nejen zdravotní sestry, ale také odborní pracovníci, například radiologičtí a farmaceutičtí asistenti nebo fyzioterapeuti. „Nově byl také zaveden zvláštní příplatek za práci ve směnách. Ten se ale netýká jen zdravotnického personálu, obdrželi ho všichni zaměstnanci, kteří pracují ve směnném provozu," doplnil ředitel März. Akciová společnost KKN sdružuje nemocnice v Chebu a Karlových Varech. Sokolovskou nemocnici má v pronájmu firma Nemos.

Kdo si přilepšil

K 30. září 2014 má Karlovarská krajská nemocnice celkem 1449 zaměstnanců. Z toho navýšení mezd se týkalo celkem 666 osob (769 přepočteno na úvazky). V průměru se mzdy dotčeným zaměstnancům zvýšily o 1704 Kč.