Ve velké konferenční místnosti vznikne také prostor pro zázemí krizového řízení či volebních komisí. Centrum vznikne v přízemních prostorech radnice, které byly dříve pronajímány soukromému subjektu. Součástí nového střediska bude kromě moderní učebny i zázemí pro krizová řízení. Důvodů, proč se oddělení prevence kriminality přesune do větších prostor, je několik.

„Nyní máme učebnu pro děti a seniory v domě dětí a mládeže. Díky tomuto přesunu ji budeme mít pod jednou střechou a větší prostory nám umožní nejen přemístění tohoto početného oddělení, ale také vybavení učebny moderními prvky, jako je interaktivní tabule nebo kino," přibližuje záměry velitel Městské policie Sokolov Petr Kubis.

„Městská policie Sokolov je svou filozofií zaměřena hodně na prevenci a k jejímu výkonu jsme chtěli mít také vhodné zázemí. Radnice nám dala po uvolnění prostor k realizaci tohoto projektu zelenou a za to ještě jednou velice děkujeme," říká Hana Procházková, vedoucí oddělení prevence kriminality. Centrum bude určeno jak pro nejmenší děti, tak i studenty či seniory.

„Budeme si zde nejenom povídat o tom, jaké jsou povinné doplňky k jízdě na kole, ale také o dopravě a bezpečnosti. Děti si budou moci například vyzkoušet, jak probíhá střídání barev na semaforu. Budou zde i makety autosedaček. Pro děti různého věku máme k dispozici velkou magnetickou tabuli, kde budeme řešit běžné dopravní situace. Koupili jsme novou interaktivní tabuli a na ní budeme pracovat s programy ze Světa záchranářů, který s námi na prevenci spolupracuje," popisuje nové prostředky v centru prevence Procházková.

V současné době probíhají v novém Centru prevence kriminality stavební práce. Plánovaná přestavba by neměla přesáhnout částku jednoho milionu korun. Předběžná doba otevření je stanovena na podzim tohoto roku.