Město, které objekt prodává, tak za něj zřejmě utrží méně, než předpokládalo. „Do licitace se přihlásili pouze dva zájemci, a jeden před samotnou soutěží navíc odstoupil," uvedla náměstkyně Hana Zemanová (Karlovaráci). Do licitace se přihlásila společnost Slavia Eka, s.r.o., a T-Hotels Group, s.r.o., která zplnomocnila k zastupování Stanislava Hubku.

„Před zahájením licitace 14. ledna se Stanislav Hubka omluvil a za společnost T-Hotels Group, s.r.o., sdělil, že se licitace nezúčastní," vysvětlila náměstkyně Zemanová. Jediný zbývající zájemce nabídl městu kupní cenu ve výši minimální ceny pro licitaci plus 100 tisíc korun, to je celkem 29 milionů 101 tisíc. Rada pak prodej jedinému zájemci stáhla z programu. „Odbor majetku prodej nedoporučil s odůvodněním, že jde o příliš nízkou cenu. Ponecháme na zastupitelstvu, zda objekt jedinému zájemci město prodá, či licitaci vyhlásí znovu," doplnila náměstkyně.

O budově na I. P. Pavlova budou zastupitelé rozhodovat na březnovém jednání.