Každý z nich obdrží 27 tisíc korun na rok. Tím se ale zaváží, že po dobu, po niž stipendium čerpali, zůstanou po skončení školy pracovat v Karlovarském kraji. „Tuto krajskou nabídku využili například čtyři studenti medicíny a jeden student zubního lékařství, ale také studenti filozofie, ekonomiky nebo práva," uvedl Edmund Janisch (ČSSD), krajský radní pro školství. Rada Karlovarského kraje už poskytnutí stipendií budoucím vysokoškolákům, kteří splnili náležité podmínky, schválila tento týden, a to v rámci stipendijního programu.

„V podmínkách se žadatelé o příspěvek na studia zavazují, že zůstanou po skončení studia v Karlovarském kraji nebo, pokud nezůstanou, by měli vrátit poskytnuté prostředky," doplnil radní Janisch. Další podmínkou pro získání stipendia je trvalé bydliště v kraji, žadatelé musí být studenty nejméně 2. ročníku bakalářského studia. Vloni stipendium od kraje obdrželo 61 studentů.