„Jízdy vlaků na dráze Kateřina ukončením sezony neskončily, jen osobní vozy pro turisty vystřídaly původní nákladní vozy, které se používají na přepravu materiálu při opravě kolejí. Cílem je plné zprovoznění výhybny Rampa, která bude sloužit v budoucnosti opět ke křižování vlaků. Zatím opravujeme přilehlý úsek od stanice Soos včetně jedné výhybky. Vzhledem k tomu, že jsou práce prováděny ručně, jedná se o náročnou práci,“ potvrdil Petr Hošek, ředitel Muzejní úzkorozchodné dráhy Kateřina.

„Po provedení oprav dvou lokomotiv, se kterými výrazně pomohly dotace z Ministerstva dopravy, připravujeme výrobu nových, otevřených osobních vozů, kterými bychom rádi rozšířili provoz pro turisty,“ sdělil. Příští rok možná bude čekat návštěvníky ještě jedna novinka. „Pokud zbyde do příští sezony čas a síly na opravu, objeví se v čele vlaku další lokomotiva č. 17. Tato lokomotiva, pronajatá od firmy LM Minerals, se na dráze Kateřina objevila již na několika vlacích ve zkušebním provozu v letošním roce, ale byla zjištěna závada na nápravovém ložisku. Podobně se snad již podaří zpřístupnit výstavu kolejových vozidel a expozici o těžbě a zpracování jílů ve stanici Soos,“ podotkl Petr Hošek.

Jasné už je také to, jak budou probíhat příští rok jízdy pro veřejnost. „Jízdní řád na sezonu pro příští rok 2019 je již připravený a je rozsahem podobný jako letos. Rádi bychom rozšířili počet provozních dnů, abychom zpestřili program i dalším návštěvníkům přírodní rezervace Soos, ale jsme limitováni počtem zájemců o tuto dobrovolnou a neplacenou práci, kterou děláme jako velkého koníčka,“ posteskl si ředitel dráhy.

A jaká vlastně byla ta uplynulá sezóna?

„S letošní sezonou jsme spokojeni. Zájem o dráhu a návštěvnost částečně ovlivnilo letošní tropické počasí, kdy řada návštěvníků dala přednost osvěžení u vody,“ dodal Petr Hošek.