Proto byly uvedeny do chodu některé složky integrovaného záchranného systému, aby situaci co nejrychleji řešily a zabránily možnému rozšíření nákazy. Do nemocnice se během krátké chvíle sjely profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru z několika stanic v Karlovarském kraji a jejich členové plnili přesně stanovené úkoly. Ať už to byla stavba dekontaminačního stanu nebo zajištění bezpečného transportu postiženého nebo postižených osob. „Ve skutečnosti nikomu v nemocnici nic nehrozilo, celá akce byla cvičením, na němž se kromě hasičů podíleli také zaměstnanci nemocnice, krajské hygienické stanice a záchranné služby. Obdobná cvičení se zhruba jednou za rok pořádají, abychom si zopakovali všechny postupy a byli dokonale připravení, kdyby se muselo něco podobného řešit ve skutečnosti,“ uvedl ke cvičení mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Cvičení trvalo několik hodin a zúčastnily se ho tři desítky hasičů.