„Po schůzce s hejtmanem Josefem Novotným jsme pokládali za nutné dodržet 'gentlemanskou' dohodu a ponechat mu čas na řešení této záležitosti jak v rámci České strany sociálně demokratické, tak i v koalici," píší nespokojení v otevřeném dopise. „Doufáme tedy, že návrh řešení přednese zastupitelstvu kraje již na čtvrtečním jednání. Setrvání pana Sloupa na jeho současné pozici nadále považujeme za nepřijatelné," dodávají s prosbou všem zastupitelům, aby se zasadili o řešení této, podle nich, nedůstojné situace.

Nespokojení občané přijdou také na jednání zastupitelstva. Chystají totiž akci 'Poslední zvonění pro Václava Sloupa', kterým by chtěli dát najevo svůj nesouhlas se setrváním Václava Sloupa v jeho funkci.

A jak se ke krokům 'protisloupovské' iniciativy staví sám Václav Sloup? Pro Chebský deník se vyjádřil takto: „Dopis od studentů, adresovaný zastupitelům, jehož obsahem je opakovaná výzva k mému odvolání, jsem si už přečetl," uvedl.

„Otázka obsazení funkcí v Radě Karlovarského kraje je věcí koalice dvou politických stran, KSČM a ČSSD, a byla řešena v koaliční smlouvě, kterou by měli oba koaliční partneři, tedy i hejtman, ctít a dodržovat, pokud chtějí s druhým partnerem spolupracovat," neskrýval.

„Já jsem připraven na konstruktivní jednání o návrzích, které předloží koaliční partner na společném jednání a které povedou k naplnění koaliční smlouvy a programového prohlášení Rady Karlovarského kraje. O akci 'Poslední zvonění pro Václava Sloupa' nemám žádné informace. Pokud jde o žertovné vyjádření názorů studentů na realizaci demokracie a jejich požadavku na změnu výsledků voleb do Zastupitelstva Karlovarského kraje, potom konstatuji, že by měli páni studenti demokraticky uznávat výsledky demokratických voleb. Očekával bych spíše návrhy a náměty studentů a jejich učitelů na řešení středního školství v Karlovarském kraji, pokud podepisují petici o tom, že školství v kraji je zdevastované, ovšem do dnešního dne od těchto 'revolucionářů' nepřišla jediná myšlenka, která by mi pomohla realizovat stabilizaci školství v kraji. 'Poslední zvonění' není řešením, není konstruktivní, nemá ve výhledu výsledek," dodal.