„Hráz rybníka se nachází u křižovatky silnic na Horní Paseky a Mokřiny,“ vysvětlil mluvčí města Aše Milan Vrbata.

Práce zatím jedou podle sjednaných termínů.

„Dílo má být dle smlouvy hotové do konce tohoto roku. Stavbu provádí vítěz výběrového řízení, společnost z Podhradí. Cena díla je 4,5 milionu korun bez DPH,“ sdělil ašský mluvčí.

Kromě úprav hráze a bezpečnostního přelivu se zde rekonstruuje také odtokové koryto. Po úpravách by hráz rybníku a přeliv měly svou konstrukcí a kapacitou zvládnout i stoletou vodu.

„Úpravy hráze jsou nutné kvůli tomu, že povodňové riziko pod hrází rybníka skutečně hrozí. Je způsobeno nedostatečnou kapacitou nyní upravovaného bezpečnostního přepadu nádrže a současně nedostatečnou bezpečností díla samotného rybníka. Opravou přelivu se zlepší protipovodňová ochrana obcí Vernéřov a Dolní Paseky,“ zdůraznil Milan Vrbata.

Stavba je podpořena dotací z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Dotace bude činit 85 procent nákladů, zbytek, 15 procent, financuje město ze svého rozpočtu. Na začátku rekonstrukce musela stavební firma odpouštět vodu velmi pomalu, aby tak zabránila velkému úhynu ryb.