Kulturní památku, kterou v roce 2008 koupil Karlovarský kraj, chebské muzeum rekonstruuje téměř tři roky.

V loňském roce se podařilo například vyměnit napadené dřevěné části konstrukce za nové, vytesané původní technologií širočinou, což je historický typ sekery. „Tyto jednotlivé konstrukční prvky spojily historické tesařské spoje,“ informovala Markéta Plevná Šalátová z chebského muzea, které hrázděný statek spravuje.

Nejznatelnější změnou je demontáž a výroba kopie původního hrázděného štítu. Další změnu zaznamenala budova obytného domu. Původní dožilé tašky byly vyměněny za pálené ražené.

I interiér statku doznal změn v podobě úpravy konstrukcí pro položení podlah. „Následovala finální výmalba štítu včetně barevných prvků a nátěry dřevěných roubených částí obytného domu,“ sdělila Plevná Šalátová. „Za budovou statku byla v exteriéru dokončena nová budova toalet pro návštěvníky, pozemek získal oplocení a vysadil se habrový plot spolu s dalšími zahradními prvky.“

Letos zbývá dokončit novou elektroinstalaci v interiérech, položit podlahové krytiny nebo postavit dobová kamna. Dokončení čeká také zázemí pro pokladnu a průvodce. „Jednotlivé budovy statku vybavíme odborně garantovanou expozicí, která je tvořena restaurovanými sbírkovými předměty a dále replikami a kopiemi předmětů denní potřeby,“ dodala Plevná Šalátová.

Rekonstrukce chebského hrázděného statku vyjde na více než 24 milionů korun a na realizaci Karlovarský kraj získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.