Stal jste se díky úspěchu v komunálních volbách novým starostou města Chebu. Jak to ovlivní vaše další působení ve funkci náměstka hejtmana pro oblast dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje? A také na místě předsedy výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad?

O mém dalším působení v Radě Karlovarského kraje, a tedy i na místě náměstka hejtmana rozhodne krajské zastupitelstvo, bude to souviset i s dalšími změnami v Radě Karlovarského kraje na základě koaliční smlouvy. Předpokládám, že se tato věc bude řešit na prosincovém, případně únorovém zasedání krajského zastupitelstva. Osobně preferuji funkci starosty města Chebu. Může se ale stát, což jsem oznámil před volbou starosty i chebským zastupitelům, že bych mohl být neuvolněným členem Rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy. Pokud jde o funkci předsedy výboru Regionální rady soudržnosti Severozápad, končím v ní ke konci listopadu a dopis oznamující mou rezignaci jsem už odeslal.