Až žalobou může skončit rekonstrukce ulice Jízdárenská, kterou v srpnu zahájil karlovarský magistrát. Během několika dnů komunikace vypadala jako po kobercovém náletu. Zmizely chodníky, chybějí lávky k domům i řádné zabezpečení koriodrů a označení varující před možným rizikem. Lidé se jen s obtížemi dostávají domů, zoufalé maminky s kočárky a raději s dětmi v náručí se snaží výkopy překonat. Podnikatelé s úžasem zírají, jak jim po lockodownu podniky znovu zavírají bagry, výkopy a haldy hlíny.

„Hosté se do mého baru Escobar nemají jak dostat. Půl roku jsem měl zavřeno kvůli pandemii, a teď budu bez hostů dva měsíce. Nikdo nás o tom, co nás čeká neinformoval a jediné, co jsem se po urgencích dozvěděl, bylo, ať si to domluvím sám. Tak to ne. Firmu, která to způsobila, hodlám žalovat pro ušlý zisk,“ rezolutně prohlásil Petr Chaloupka, provozovatel baru . A zřejmě nebude sám.

Že je situace v Jízdárenské ulici neúnosná, připustil i Petr Kořán, investiční technik odboru rozvoje a investic karlovarského magistrátu. „Snažíme se o okamžitou nápravu. Firma, která tuto zakázku vyhrála, začala s frézováním ulice, ale vše zkomplikovali síťaři, kteří tam nečekaně začali vyměňovat sítě,“ vysvětlil.

Podle Petra Kořána přišlo městu logické, že síťařům dají možnost kabely položit, než pak znovu rozkopat už rekonstruovanou ulici.

„Snažíme se o nápravu. S lidmi komunikujeme a situaci vysvětlujeme. Zhotovitel slíbil informovat před zahájením stavby jednotlivé vchody vylepením základního informačního letáku. Pokud tak neučinil, tak se za něj a samozřejmě i za stavebníka dodatečně omlouvám. Stavební práce by tam měly vyřešit stavebně neuspokojivý stav komunikací, parkovacích stání a chodníků,“ uvedl v odpovědi na upozornění na zoufalý stav v Jízdárenské ulici rodině Tichých.

Ke změně harmonogramu prací Petr Kořán dodal, že inženýrské sítě sice nejsou předmětem rekonstrukce v Jízdárenské ulici, nicméně zhotovitel stavby byl kontaktován zástupci optických kabelů, které se kvůli internetu pokládají téměř po celém městě, a požádal o změnu termínu pokládky sítí z konce letošního roku na září.

V těchto dnech už by měla být Jízdárenská ulice pro chodce bez větších rizik a nebezpečí.

.„Operativně jsme se s se zhotovitelem domluvili na okamžitém zajištění vyznačení a přístupového koridoru se vstupy do objektů,“ zdůraznil Kořán.

Zda bude oprava ulice dokončena v řádném termínu, tedy poloviny listopadu, to ale nepotvrdil.. „Toto vše nás stálo tři týdny zpoždění, takže předpokládáme, že oprava se protáhne,“ dodal.