Každý, kdo si koupil pastelku, podpořil například výcvik vodicích psů nebo odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách. Ze sbírky se financuje také příprava zrakově handicapovaných pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, vydávání časopisů pro nevidomé nebo třeba převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. „Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života, tedy nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma, zvládání práce v domácnosti poslepu a další,“ sdělil koordinátor sbírky Radek Šváb.

Bez dobrovolníků se ale podobná akce neobejde. „Chtěly jsme nějak pomoct a tohle je ideální varianta. Obětujeme tomu jen čas,“ řekla Petra Zemanová, dobrovolnice, která se vydala do chebských ulic s Terezou Hajkovou. Pro obě studentky chebské zdrávky jde o premiéru. „Dělá nám radost takhle pomáhat,“ shodly se. Reakce veřejnosti jsou ale různé. „Kdo si nechce pastelku koupit, obejde nás velkým obloukem. Většina lidí ale reaguje pozitivně,“ dodaly.

Podpory veřejnosti si organizátoři váží. „Svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.