Sdružení chtělo inspirovat vlnu solidarity, která by stávajícímu vedení Pramenů pomohla překonat historickou zátěž. S nápadem, že by obce a města mohly pomoci Pramenům tak, že by se na jejich dluh ´složily´, přišel starosta obce Horní Podluží Karel Kopecký. „Chtěla bych mu za jeho skvělý nápad moc poděkovat,“ řekla starostka Pramenů Michala Málková, která pozvala duchovního otce myšlenky, jak pomoci zadlužené obci, do Pramenů. Osobní schůzka se už uskutečnila a Karel Kopecký nepřijel s prázdnou. „Na našem setkání mi předal certifikát, kde obec Horní Podluží přispěla patnácti tisíci korunami a pan starosta sám pak na transparentní účet složil tisíc korun,“ uvedla starostka.

Michala Málková, jak sama říká, si váží štědrosti všech měst a obcí. „Opravdu si cením všech, kteří do sbírky přispěli, a to jakoukoli částkou. Je mi sympatické, že se zastupitelé sbírkou na svých zastupitelstvech zabývají. Každý den sleduji, kolik peněz na transparentním účtu přibývá,“ dodala.

A opravdu korunka ke korunce udělala za necelý měsíc už více jak 652 tisíc korun. „Peníze ze sbírky, která končí o Vánocích, shromažďujeme na transparentním účtu a po komunálních volbách a ustavení nového vedení obce Prameny zveřejníme, jakým způsobem sbírka pomohla obci a jejím občanům,“ sdělil předseda Sdružení místních samospráv České republiky Stanislav Polčák.

Obec Prameny, jejíž dluh se nyní pohybuje kolem 57 milionů korun, se před lety zadlužila kvůli nepodařenému projektu stáčírny minerálních vod.