Sportovní kluby v Kraslicích se po letech dočkají obnovy svých sportovišť. Radnice letos použije příjmy z hazardu například na roky chátrající kuželnu, rozpadající se kabiny fotbalistů nebo sociální zázemí tenistů. Oproti předpokladu připlulo do rozpočtu města z hazardu o zhruba 2,5 milionu korun více. Pro město je to podle místostarosty Otakara Miky na jednu stranu příznivá zpráva pro příjmovou část rozpočtu, na druhou stranu jde ale o alarmující zprávu. Má obavy, že v automatech končí stále častěji především sociální dávky. Radnice se tak bude zároveň zabývat omezením provozu některých heren.

Město nyní připravuje setkání zástupců sportovních klubů, na kterém se posoudí zejména stav zázemí jednotlivých sportovišť. „Víme, že kabiny fotbalistů jsou na konci životnosti a jsou spíš pro ostudu. Budova kuželny, kdysi chlouba Kraslic, potřebuje celkovou rekonstrukci. Tenisové kurty a jejich klubovna jsou na tom podobně jako ostatní. Sokolové jsou sice velmi aktivní a na sokolovně je to vidět. Také tam je ovšem potřebná pomoc města. Stejně tak bude zapotřebí posoudit potřeby lyžařského oddílu. Prostě můžeme konstatovat, že bez energické pomoci města se nehneme z místa," konstatoval Mika.

Variant se podle města nabízí hned několik. „Převzetí potřebného pozemku od fotbalového klubu a následné vybudování nových kabin městem. Dalším krokem by byl rozumný pronájem pro fotbalisty. Jak pomoci kuželně? Sportovní oddíl Tatran nabízí městu k odprodeji nevyužitý pozemek a výnos z tohoto prodeje by mohl být použit na rekonstrukci kuželny. Město na oplátku získá pozemek potřebný pro základní školu v Dukelské ulici. Tatran může také odprodat svůj podíl v sokolovně a výnos použít rovněž na kuželnu. Město může s výkupem sokolům pomoci, sokolovnu využíváme pro potřeby základní školy v Dukelské ulici, a je to tedy v zájmu města. A tenisové kurty? Je možné, aby je město převzalo od Tatranu a postaralo se samo o jejich obnovu. Lyžařskému oddílu pomůžeme podle jejich potřeb. Jsou to jenom návrhy. Sportovci musí být sami aktivní, vytvářet družstva dětí a mládeže, nemůžeme na nich nechat břemeno celkové péče o sportovní zázemí. To je povinnost města," pokračoval obsáhle Mika, který záměr Kraslic označil za akci ´kulový blesk´. Nepředpokládá ale, že z hazardu půjdou do sportu všechny peníze. „Můj názor je, že se nesmí peníze příliš rozměňovat. Tedy že všechno z hazardu musí být investováno do oblastí, které byly dlouhodobě zanedbávány. Tady je nutné připomenout také sociální infrastrukturu města, například stacionář pro starší občany, který tu chybí. Prostě nemáme pouze sportovce."