Pěstounská péče bývá spojena s různými starostmi a úskalími, ať už se jedná o péči a výchovu dítěte ze strany pěstounů nebo komplikovanost vztahu dítěte k biologickým rodičům. Pěstounské rodiny ale nejsou na řešení těchto problémů samy. S rozvíjením vzájemných pozitivních vztahů pomáhá třeba i nezisková organizace Prima rodina. Na tu se mohou obracet pěstounské rodiny na Sokolovsku, kterých je v současné době přes 70. V Prima rodině nejde jen o suché vzdělávání jednotlivých pěstounů. Na pravidelných akcích se jednotlivé rodiny mohou vzájemně poznat, navázat nová přátelství a načerpat zajímavé a neobvyklé zážitky. Více o tom, co činnost organizace obnáší, prozradila koordinátorka Sonia Sudimacová.

Jak se pěstounské rodiny vůbec dostanou s organizací Prima rodina do kontaktu?

Organizace Prima rodina je tzv. „pověřenou osobou k výkonu pěstounské péče" a vznikla v souvislosti s novelou zákona o sociálněprávní ochraně dětí. K tomu, aby mohlo dojít ke spolupráci s pěstouny, je nutné uzavřít tzv. „dohodu o výkonu pěstounské péče". Tomu předchází právní moc rozsudku o svěření dítěte do pěstounské nebo poručnické péče. Jsme rodinám pomocníkem, rádcem, partnerem.

V čem tedy činnost organizace konkrétně spočívá?

Pěstounské rodiny mají od roku 2013 nově povinnost se vzdělávat, a to 24 hodin ročně. Každý rok tak za tímto účelem pořádáme zhruba jedenáct vzdělávacích akcí. Témata jsou rozmanitá a jsou zaměřena nejen na výchovu dětí a péči o ně, ale i na osobnostní rozvoj, seberozvoj pěstounů. Vzdělávání se již tematicky věnovalo například problematice citového pouta a jeho poruch, arteterapie a artefiteliky, ale třeba i vzniku a řešení závislostí nebo otázce právního povědomí ohledně práv dítěte. V oblasti právního povědomí někdy pěstouni výrazně tápou, takže se jim snažíme pomoci se v problematice zorientovat. V případě potřeby ale také zprostředkováváme bezpečný asistovaný kontakt dítěte s biologickými rodiči. Styk dítěte s původní rodinou je někdy velice citlivá záležitost, která nemusí být pro dítě úplně příjemná či bez rizik. V takovém případě volíme setkání na neutrální půdě a snažíme se, aby vše proběhlo pokud možno bez problémů.

Jaký je charakter vzdělávacích akcí?

Akce samozřejmě neslouží pouze ke vzdělávání, mají i relaxační, odpočinkový charakter. Proto dvakrát ročně pořádáme i výjezdy mimo Sokolov, někam blíže k přírodě. Kromě vzdělávacího bloku mají pěstouni možnost se navzájem poznat, vyměnit si svoje zážitky a zkušenosti a především prožít něco zajímavého a příjemného, co utuží nejen vztahy v samotných rodinách, ale i mezi rodinami navzájem.

Jsou u vzdělávání pěstounů přítomny i děti?

Doposud vždy pěstouni mohli děti vzít na akce s sebou. V době, kdy se dospělí vzdělávají, s nimi pracuje sociální pracovnice, je pro ně připraven program zvlášť. Na naší poslední akci v penzionu Stein u Františkových Lázní si vyzkoušely například střelbu z luku, jízdu na ponících a seznámily se s chodem ekofarmy. Jde ale hlavně o to, aby se vzájemně poznaly, stejně jako pěstouni navázaly nová kamarádství a nemusely už doma říkat: „Proč zrovna já to mám jinak než ostatní?"
Závěrem musím zmínit, že v práci s pěstounskými rodinami nám také velmi pomáhá spolupráce s OSPOD, tedy Orgánem pro sociálněprávní ochranu dětí při Městském úřadu v Sokolově.