K 11. únoru oznámil minulý týden na krajském zastupitelstvu rezignaci také hejtman Josef Novotný (ČSSD). Při jednání zastupitelstva ovšem několikrát poznamenal, že v politice je všechno možné a zdálo se, že si ještě nechává otevřena jakási zadní vrátka. Na krajské konferenci se mu ovšem z řad sociálních demokratů nedostalo podpory a tak ve funkci skončí už k poslednímu lednu. Ponechá si pouze místo poslance Parlamentu ČR.

Kdo by mohl hejtmana Novotného a náměstka Navrátila ve funkcích nahradit, není zatím jasné. Žádné jméno oficiálně nepadlo.  Po hejtmanově rezignaci povede kraj dočasně jeho náměstkyně Eva Valjentová (KSČM). Jak dlouho, není známo. Buď do 12. února, kdy se bude konat řádné krajské zastupitelstvo a to by mohlo zvolit hejtmana nového, nebo do mimořádného zastupitelstva, které může být případně svoláno ještě před tímto termínem.

Po rezignaci Novotného a Navrátila musí najít sociální demokraté tři nové krajské radní. Podle koaliční dohody s komunisty se v polovině funkčního období změní poměr členů rady z dosavadních pěti ku čtyřem ve prospěch KSČM na čtyři ku pěti v prospěch ČSSD. Jednání mezi ČSSD a KSČM o složení koalice už začala.

Kdo je Ing. Petr Navrátil

Ženatý, otec čtyř dětí

VZDĚLÁNÍ

1990 – 1994 Střední průmyslová škola dopravní v Plzni, obor zabezpečovací a sdělovací technika. Ukončeno maturitní zkouškou: český jazyk, matematika, zabezpečovací technika, sdělovací technika.

2001 – 2004 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,  obor Veřejná správa a regionální rozvoj. titul Bc.

2004 – 2007 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,   navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Státní závěrečná zkouška : ekonomika, řízení, sociální a regionální rozvoj, veřejná správa. Diplomová práce na téma Životní styl zaměstnanců veřejné železniční dopravy pod vlivem slev jízdného. titul Ing.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1994 – 1996 Civilní služba, České dráhy.

1996 – 2006 Návěstní technik, České dráhy a.s.

2006 – 2008 Rozpočtář odborné správy, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky, správa dopravní cesty Karlovy Vary, České dráhy, a.s.

2008 - dosud             náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, dopravu a silniční hospodářství

2012 - 2014             předseda Regionální rady regionu soudržnosti severozápad

POLITICKÉ  ZKUŠENOSTI

2003                             vstup do České strany sociálně demokratické

2004                             člen výboru městské organizace Cheb

2005 - 2008 členem dopravní komise při radě města Chebu

2006 - 2009 členem finanční výboru města Chebu

tajemník městské organizace Cheb

předseda okresního výkonného výboru Cheb

2008 - dosud                náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, dopravu a silniční hospodářství

2010                              člen Krajského výkonného výboru Karlovarského kraje

Zdroj: web ČSSD