Piráti kandidují v Karlovarském kraji v devíti městech a v Karlových Varech zcela poprvé úplně samostatně. „Základní skupiny se rozehrály, my jdeme na zlato,“ nastínil sportovní terminologií chuť Pirátů v Karlových Varech v komunálních volbách uspět lídr Jindřich Ćermák. Jejich pečlivou přípravu nelze přehlédnout. Přestože se k současnému vedení města vyjadřovali bez zbytečné arogance, jako pozitivní jej nevnímají. Karlovy Vary podle nich stagnují, což Piráti výstižně definovali v pěti hříších. Tím prvním je Integrovaný plán města, který byl podle nich připraven téměř tajně a bez komunikace s veřejností, druhým hříchem je fungování městských firem jako trafik pro politiky, názorný příkladem je KV Arena, třetím hříchem jsou neprůhledné zakázky bez výběrových řízení a střety zájmů, příkladem je Rolava a čtvrtým hříchem je řešení opravy Alžbětiných lázní. Podle lídra Jindřicha Čermáka je koncesní pronájem sice jediný myslitelný, ale vyjednávací pozice města je tristní a velmi špatná je i komunikace s občany. Pátým hříchem je referendum o Vřídelní kolonádě. Opět chyběla debata s občany a i když magistrát jednal podle Pirátů podle zákona, hrana byla velmi ostře broušena. Pozitivně a jako dobrou volbu Piráti hodnotili pouze zřízení Kanceláře architektury města. Volební priority Pirátů jsou i zapojení občanů a informovanost, zjednodušení života ve městě, lepší správu města, rozvoj komunity a tvář města.