„Také budou pokračovat investice do rozšiřování kanalizačních sítí, týkající se dnes již i obcí pod 500 obyvatel, a rozšiřování vodovodních systémů. Pokračují samozřejmě i dlouhodobé investice do obnovy stávajících sítí a modernizace dalších vodárenských objektů," vysvětlil Josef Hora, předseda sdružení obcí.

Celkem sdružení plánuje v roce 2016 investovat ať už z vlastních prostředků, či s pomocí dotací a půjček téměř 200 milionů korun. Na úpravně vody Březová, zásobující pitnou vodou více než 100 000 obyvatel Karlovarského kraje, se začátkem příštího roku dokončí instalace třetího stupně úpravy pitné vody ultrafiltrační jednotky. Principem této technologie je filtrace vody přes membránový filtrační materiál s tak malou velikostí pórů, že spolehlivě zachytí nejen parazitické prvoky, řasy a sinice, ale také bakterie, a dokonce i viry.

„Ultrafiltrace tak umožní lépe řešit problémy způsobené sezónními výkyvy kvality vody v nádrži Stanovice, především v souvislosti s rozšířením sinic a řas. Navíc může být i do budoucna pojistkou pro případ, že by bylo nutné vyrábět na úpravně pitnou vodu z náhradního zdroje řeky Teplé nebo Ohře," uvedl Antonín Jágl, ředitel provozní společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

V karlovarské čistírně odpadních vod se začátkem příštího roku uvede do zkušebního provozu nová nízkoteplotní sušárna kalů, která zvýší obsah sušiny v kalech až na 90 procent, a sníží tak množství produkovaných kalů na čtvrtinu.

„V obou případech se přitom jedná o technologie, které jsou sice ve světě běžně používané, v České republice však půjde o unikátní aplikaci v oboru vodovodů a kanalizací," dokončil Antonín Jágl.