„Mohu potvrdit, že fotopast v honitbě Hradiště v rámci projektu zkoumání druhové rozmanitosti fauny v Doupovských horách zachytila výskyt šelmy. Podle obrázků je to velmi jednoznačně kočka divoká, nyní se ještě pokusíme zajistit srst, abychom výskyt definitivně potvrdili,“ uvedl ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky ČR (VLS) Petr Král. Bližší určení lokality státní podnik, který spravuje šest unikátních přírodních lokalit, nebude zveřejňovat.

Šelmu fotopast poprvé zachytila 27. května a podle záznamů je to kocour. Lesníci VLS mu společně s biologem Jiřím Sochorem, který monitoring na Doupově smluvně zajišťuje, dali jméno Valdemar, který má svátek právě v den, kdy fotopast kocoura poprvé zaznamenala.

Kočka divoká, která může vážit až osm kilogramů, do České republiky proniká z prosperujících populací v okolních státech, například z Bavorska. Doupovské hory jí poskytují vhodné životní podmínky, protože vyhledává smíšené a listnaté lesy v podhůří nebo na vrchovinách a operuje na teritoriu od 50 do několika set hektarů.