Tedy před její oficiální kolaudací. Lávka je důležitou spojnicí spodní části města se sídlištěm Růžový Vrch. Poté, co sem její konstrukci v noci 25. května přemístil obří jeřáb, pustili se do práce řemeslníci. A vše podstatné mají v podstatě hotovo. „Veškeré práce mají skončit k 31. srpnu, což ale předčasnému užívání nebrání. Může se však stát, že během této doby bude tu a tam na chvíli uzavřena,“ uvedl náměstek primátora Čestmír Bruštík.

Což ale není problém, protože stará lávka zůstane na svém místě až do doby, než bude ta nová po kolaudaci. Pak bude demontována. „Na té nové se ještě například osazuje osvětlení a zábradlí. Čekáme také na výtahy. Jeden bude součástí lávky, druhý je určen pro nástupiště na nádraží,“ poznamenal Bruštík.

Šířka nové lávky (u paty oblouků v místě nástupu na schodiště u výpravní budovy) je 8,9 metru. Průchozí šířka na lávce jsou tři metry. Výška vrcholu oblouku nad pochozí plochou činí 5,7 metru. Výška vrcholu oblouku nad kolejištěm dosahuje 12,9 metru. Pochozí převýšení pro pěší je 7,2 metru. Délka obloukové ocelové konstrukce přes celé kolejiště představuje 67,5 metru. Hmotnost kompletní ocelové konstrukce včetně schodiště je 120 tun. Celková hmotnost lávky včetně betonové mostovky dosáhne 230 tun. Počet schodů je 40. Náklady na vybudování lávky dosáhnou kolem 30 milionů korun.