Ve srovnání s loňskými ukazateli je celkový pokles v kraji 29,1 procenta. Na prvním místě se umístil kraj Liberecký, kde došlo k propadu až o 34,1 procena.

V České republice byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 zahájena výstavba 27 152 bytů, což je o 6,8 % méně než ve stejném období minulého roku. Meziročně se snížil počet zahájených bytů v osmi regionech ČR, nejvýraznější byl přitom tento pokles v Libereckém (o 34,1%) a Karlovarském kraji (o 29,1%). Naopak největší nárůst vykázal Zlínský kraj, kde počet zahájených bytů vzrostl téměř o 17 %.

V Karlovarském kraji byla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 zahájena výstavba celkem 552 bytů, což je o 227 bytů méně než ve stejném období roku 2019. Zahájená bytová výstavba kraje tvořila 2,0 % celorepublikové výstavby, což náš region řadil v mezikrajském srovnání na poslední příčku.

Více než 51 % bytové výstavby v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 v našem kraji bylo zahájeno v okrese Karlovy Vary, nejčastěji se jednalo o byty v nových rodinných domech (48,1 % všech zahájených bytů v okrese Karlovy Vary). Naopak nejméně bytů se začalo stavět v okrese Sokolov (11,8 % všech zahájených bytů v Karlovarském kraji).

Téměř 70 % všech dokončených bytů v Karlovarském kraji se nachází v nových rodinných domech. Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (212 bytů, tj. 52,0 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně bytů bylo dokončeno v okrese Sokolov (79 bytů, tj. 19,4 % všech dokončených bytů). Ve všech okresech se shodně jednalo nejčastěji o byty v nových rodinných domech.

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech